SOLDADURA DE PLÀSTICS

Fabriquem màquines per a soldadura de plàstics des de màquines estàndard a sistemes automàtics. Aquests sistemes de soldadura poden ser per ultrasons, per calor, per vibració, rotació, etc.

SISTEMES ESPECIALS

Disposem d’un departament d’I + D propi per desenvolupar sistemes especials a mida de les necessitats del client.

TALL TEXTIL

Fabriquem línies per a soldadura i tall de teixits. També incorporem equips de soldadura i tall de teixits en línies existents.

TALL ALIMENTARI

Fabriquem línies per a tall per ultrasons de productes alimentaris i també actualitzem els sistemes de tall convencionals per talladors d’ultrasons.