Diàlisi

Màquina de vials

Màquina de anells

Aquesta màquina és un exemple de soldadura d’etiquetes de material plàstic, de forma automàtica.

El sistema recull les etiquetes des d’un carregador, les posiciona correctament i les solda deixant l’etiqueta tancada. Posteriorment, l’etiqueta acabada és col•locada en un útil des del qual un operari les retira cada certa quantitat.