El booster és l’element que s’utilitza per augmentar l’amplitud que es rep del convertidor i transmetre-la al sonotrode de soldadura, per aconseguir el punt de fusió adequat a la peça a soldar. Es fabriquen en titani o en alumini.