La soldadura es produeix mitjançant una placa escalfada que fa fondre les dues cares a soldar de la peça Un cop foses les dues cares, es retira la placa escalfada i s’uneixen les dues meitats en fusió, amb una pressió i temps determinats Característiques principals per a realització d’unions hermètiques, amb gran resistència al trencament.