La soldadura per vibració s’utilitza per a formes complexes o per materials en els quals no es poden utilitzar altres mètodes de soldadura com ultrasons o placa calenta.