Equipament per a soldadures de petites sèries, fàcil maneig, ràpid i molt ergonòmic, per principals usos de reblat, punts de soldadura, inserció i estampació.

Característiques:
  • Control del temps de soldadura
  • Control de freqüència
  • Control d’energia i potència